DOKUMENTER

Virksomhetsplan 2016-2019

Årsplan 2017-2018

Vedtekter Lillelia

Lov om barnehager
med forskrifter

RAMMEPLAN
for barnehagens innhold og oppgaver