Praktisk info

Les mer

Åpningstider

Mandag – fredag 06.45 – 16.45

Barnehageåret begynner 1. august og slutter 31. juli. Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager/høytidsdager, romjulen og påskeuken. Barnehagen har ferielukket uke 28, 29 og 30. Videre skal det gjennomføres fem planleggingsdager i året for personalet i barnehagen.

Pris

Foreldrebetalingen blir fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling. Foreldre betaler for 11 måneder i året.

Det gis søskenmoderasjon etter Fredrikstad kommunes satser. I tillegg kommer matpenger.

Oppsigelsestiden er minimum 2 måneder, gjeldende fra den første dagen i påfølgende måned, og må leveres skriftlig til styrer innen siste dagen i måneden før. Betalingen skjer forskuddsvis den 26. i hver måned.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Har du lav inntekt kan du søke her om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage. Oppholdsbetaling skal ikke overstige 6% av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.

Du må søke før 1.juni for å få redusert betaling til barnehageåret starter 1.august. Du må søke på nytt hvert år.

Søknadsskjemaet gjelder for både kommunale og private barnehager. Du må dokumentere husstandens inntekt for å få søknaden behandlet.

Les mer om kravene til redusert foreldrebetaling under punktet hva koster barnehageplassen.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. 

(stesøsken defineres utenfor, jf. forskrift om foreldrebetaling) 

Du trenger ikke å søke søskemoderasjon.

Mat og måltider

Lillelia Gårdsbarnehage serverer frokost, lunsj, frukt/grønnsaker/knekkebrød til ettermiddagsmåltid og vann/melk som drikke til maten. Vi lager varm lunsj en dag i uken.

Kosthold er et svært dagsaktuelt tema. Sunn mat er viktig for en god hverdag, også i barnehagen. Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Vi ønsker å legge til rette for sunn og næringsrik mat og formidle gode holdninger og verdier til barna, der fysisk aktivitet, kosthold og helse henger sammen. Vi serveres grønnsaker, frukt, fisk, kjøtt og kornprodukter. Barna får servert frokost og lunch, og en dag med varmmat, her satser vi på næringsrike varmretter. Samt fruktmåltid på ettermiddagen.

 1. Vi varierer mattilbudet. Da lærer barna å like mange smaker.
 2. Vi bruk grønnsaker og frukt til hvert måltid.
 3. Vi serverer kneippbrød og grovt brød. Det har mer vitaminer, mineraler og
  kostfiber enn fint brød.
 4. Vi serverer fisk eller sjømat som pålegg og i varme retter.
  Fisk inneholder mange viktige næringsstoffer.
 5. Vi har et rikt og variert utvalg av pålegg til brødmåltidene som f.eks leverpostei, makrell i tomat, fiskepudding, Kalkunpølser, kokt skinke, salami, gulost, brunost, kaviar, aconost osv
 6. Drikke til måltidene er lettmelk og vann.
 7. Vi setter av god tid til hvert måltid. Minimum 30 minutter. Ro og god tid til å spise er viktig for at alle barna skal få i seg tilstrekkelig med mat.
 8. Det er maksimalt tre timer mellom hvert måltid.
 9. Voksne og barn spiser sammen.
 10. Vann er den beste tørstedrikken mellom måltidene.
 11. Bursdagsfeiringer gjennomføres uten søt og fet mat eller søt drikke. Vi
  serverer smooties, fruktsalat, fruktspyd.
 12. Gode vaner læres tidlig. Barnehagen er en god læringsarena.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2006-03-01-266)
Kapittel 3.2 Kropp, bevegelse og helse «Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.»

For å arbeide i retning av disse målene må personalet
– organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile.

MyKID

MyKID er Norges største kommunikasjonsløsning for barnehager, og gjør hverdagen i barnehagen enklere, og bidrar til styrket samspill mellom barnehage og foresatte.

MyKID er en løsning utviklet for barnehager slik at foreldre enkelt kan finne sentral informasjon fra barnehagen og om deres barn. Dette gir mer tid til barna gjennom å forenkle hverdagen til barnehagen og foresatte.

Myndighetene stiller krav til god informasjonsflyt som MyKid ivaretar på en fin måte: God informasjonsflyt mellom hjem og barnehage er viktig for både barna, foreldrene og for barnehagens virksomhet. Det er først og fremst den daglige dialogen mellom foreldre og barnehagen som bidrar til god kvalitet for det enkelte barnet.» NOU 2012; KD.

Med MyKid trenger du ikke lenger huske på hva som henger på oppslagstavla, men du kan lese det akkurat når det passer deg på din mobil. Alle tildeles passord til denne siden

 • Her legges bilder i barnas mapper og vi skriver kort om dagen i dag.
 • Alle nyheter og informasjon fra barnehagen legges her.
 • Foreldrene registrerer selv når barna har fri, ferie eller er syke.

Oppstart/tilvenning

Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye barnehagehverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar i mot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt. Tilvenningsplanen tilpasses da den tiden foreldrene har til rådighet.

Første dag
Denne første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv., informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer.

Andre dag
Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer ca 2,5 – 3 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet – men fremdeles er foreldrene med ved stell, måltid, legging. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund, gå på pauserommet el.

Tredje dag
Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene.

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe – snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid!

Hvordan ta avskjed med barnet?
Si klart i fra at/når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet – gå når dere har sagt dere skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert og tilvenningsprosessen tar lengre tid.

Dette betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker – men snakk med personalet om det, ikke barnet.

Når/hvis barnet gråter når dere går
Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn – ring oss og hør hvordan det går! Vi sender også bilder eller meldinger til dere om avskjeden har vært vanskelig.